Головна » Блог

Блог

Всі публікації про батьківський рейтинг шкіл Дніпра в одному місці.

Ми зібрали для тебе найсвіжіші статті. Якщо в тебе виникли питання, пошукай відповіді в них або напиши нам.

Ми отримали зауваження та пропозиції від творців Батьківського рейтингу шкіл Дніпра. Вдосконалили алгоритм розрахунку рейтингу, доповнили Анкету. [...]
Загальна оцінка школи, яку ти бачиш в батьківському рейтингу – це зважена сума балів за відповіді на умовно позитивні чи негативні питання щодо шкільного життя та освітнього процесу. [...]
Не секрет, що в класах Нової української школи (НУШ) виховання інтегроване в освітній процес. Однако чомусь в більшості навчальних закладів раз на тиждень навіть нушівці змушені приходити на нульовий урок або залишатися після занять. Та й не тільки вони. Чому так? Чи виправдана додаткова година в умовах існуючого навантаження на дітей? [...]

Глосарій

Всі публікації про батьківський рейтинг шкіл в одному місці

Аналізуючи всі публікації на сайті, ми вирішили підготувати для тебе невеличку добірку використаних слів і їх означень. І почнемо з найголовнішого:

Ре́йтинг – це числовий або порядковий показник успішності або популярності, який відображає важливість або вплив певного об’єкта або явища.


Анкета – структурно організований набір запитань, кожне з яких логічно пов’язане з основною метою дослідження, отримання інформації відбувається шляхом опитування респондентів.

Опи́тування – це метод збору соціологічної інформації про досліджуваний об’єкт під час безпосереднього (усне опитування, інтерв’ю) або опосередкованого (письмове опитування, анкетування) спілкування того хто опитує з респондентом.

Початкова освіта – це перший етап загальної освіти дітей. Отримуючи початкову освіту, діти набувають перші знання про навколишній світ, навички спілкування та вирішення прикладних завдань. На цьому етапі формується і починає розвиватися особистість дитини, що підкреслює важливість початкової освіти для суспільства та держави.

Сер́едня осв́іта – система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.

Загальна середня освіта – цілеспрямований процес оволодіння систематизованими знаннями про природу, людину, суспільство, культуру та виробництво засобами пізнавальної і практичної діяльності, результатом якого є інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток особистості, що є основою для подальшої освіти і трудової діяльності.